Kurz "Kariérny poradca" dal v mojom živote čiarku tam, kde som si myslela, že už je dávno bodka."

Cena kurzu

450 EUR

VEDELI STE, ŽE AŽ 80% ĽUDÍ NEPRACUJE V ODBORE, KTORÝ VYŠTUDOVALI?

Vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Prinášame Vám kurz, ktorý Váš život  obohatí v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti.

ČO VÁM KURZ PRINESIE?

  • Kurz pomôže všetkým, ktorí hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí svoju kariéru ešte len plánujú.


  • Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.


  • Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života, ako kariérny poradca.


  • Zážitkovou formou dostanete množstvo návodov a  aktivít vo forme cvičení, ktoré vám pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu.

Kurz „Kariérne poradenstvo“ tvorí päť modulov:

Tréning zručností kariérneho poradcu

Metódy a formy práce kariérneho poradcu

Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva

Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva

Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva

  chcem sa prihlásiť
iStock_000027500935_Large

U nás máte záruku kvality, pretože:

  • Sme oprávnená vzdelávacia inštitúcia poverená MŠVVaŠ SR na vykonávanie certifikácie a uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania.
  • Overujeme odbornú spôsobilosť lektorov v súlade s kvalifikačným a hodnotiacim štandardom daným MŠVVaŠ SR.

POTREBUJETE PORADIŤ?

RADI BY STE S NAMI SPOLUPRACOVALI?

Sme tu pre Vás, neváhajte nás kontaktovať.