Inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov

Kurz je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách.

Pripravuje kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Cena kurzu

450 EUR

POSILNITE SVOJU POZÍCIU VÝCHOVNÉHO PORADCU

Naučíme vás:

  • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
  • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
  • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
  • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
  • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo)

ZMENÍME VÁŠ POHĽAD NA VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Človečina a kvalita vo vzdelávaní

ktorá vás chytí za srdce a rozhodne nespočíva v nudnej prednáške

Interaktívne vzdelávanie

Skutočné, hodnotné vzdelávanie, z ktorého sa vám nebude chcieť odísť.

POTREBUJETE PORADIŤ?

RADI BY STE S NAMI SPOLUPRACOVALI?

Sme tu pre Vás, neváhajte nás kontaktovať.